20. I. Demeter - 1368
 
1368. 6. 28 - 1376. 1. 23 1356-tól a királyi udvarban kül. tisztséget tölt be. Mint erdélyi pk is ott székel. Helynöke János küküllői főesperes-kanonok. Erdélyben járt erdélyi pk korában 1370,1372,1375 a király kíséretében. Még csak subdiaconus, amikor szerémi pk lett 1364.7.10-1368.6.28. Pp megerősíti 1365.2.27, végleg 4.1. Első erdélyi pk, akit nem a káptalan választ, hanem a pp (V.Orbán) nevezi ki. Zágráb pk-e 1376.1.23-1378, majd esztergomi érsek 1378.8.16-+1387.2.20 (Esztergomban). 1378.9.18- bíboros SS.Quattuor Coronati címén.

Összesen: 0 kép
1 0
0
0
gps
vonatkozó idõpont: 2007-02-03
kezdet idõpont: 1368-00-00
vége idõpont:
szerzõ Jakubinyi György
mû címe ROMÁNIAI KATOLIKUS, ERDÉLYI PROTESTÁNS ÉS IZRAELITA VALLÁSI ARCHONTOLÓGIA 3. javított, bővített kiadás
megjelenés éve 2009-00-00
megjelenés helye Gyulafehérvár
kiadó Gyulafehérvár
oldalszám
adatfeldolgozó bkb
Összesen: 0 kép
1 0
0
0
gps
A dokumentum GPS pozíciója: