44. Medgyesi Székely III. Ferenc - 1551
 
1551 - 1553 sz. Medgyes Kolozsmonostori apát, 1551 körül káptalani helynök. Király nem nevezte ki, pp nem erősítette meg. 1553- haláláig csanádi pk, de nem foglalhatja al székét, mert az török hódoltságban van. Ezért 1553- Bornemissza pk vikáriusa volt.1554 tavasza előtt gyilkolták meg a protestánsok a kolozsmonostori apátságban.

Összesen: 0 kép
1 0
0
0
gps
vonatkozó idõpont: 2007-02-03
kezdet idõpont: 1551-00-00
vége idõpont:
szerzõ Jakubinyi György
mû címe ROMÁNIAI KATOLIKUS, ERDÉLYI PROTESTÁNS ÉS IZRAELITA VALLÁSI ARCHONTOLÓGIA 3. javított, bővített kiadás
megjelenés éve 2009-00-00
megjelenés helye Gyulafehérvár
kiadó Gyulafehérvár
oldalszám
adatfeldolgozó bkb
Összesen: 0 kép
1 0
0
0
gps
A dokumentum GPS pozíciója: